Desktop version
Hrvatska

Uvod


Dunavox Ltd. nastavlja biti kontrolor podataka (u daljnjem tekstu: „kontrolor podataka“) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka GDPR EU 2016/679 te u skladu s odredbama ove odluke o ovoj aktivnosti.

 

Informacije o upravitelju podacima: Hungary - 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13., Matični broj tvrtke: 13339007-2-41, 

Telefon: +361 270-5904, e-mail: info@dunavox.hu


Tijekom provođenja aktivnosti upravljanja podacima, upravlja se podacima posjetitelja mrežne stranice (dunavox.com/…), registriranih korisnika i kupaca (kolektivno, sudionika). Cilj je ove uredbe osigurati da kontrolor podataka osigura da ne dođe do oštećenja osobnih podataka osoba u pitanju tijekom bilježenja podataka, postupanja s njima te pohranjivanja, te da postupanje s njima mora biti ovlašteno.

 

Informacije o upravljanju podacima


Obujam podataka kojima se upravlja


Upravitelj podacima obrađuje sljedeće relevantne podatke na dunavox.com

Osobni podaci zabilježeni tijekom popunjavanja stranice najave o usluzi:

-          korisničko ime (prezime i ime)

-          e-mail adresa

-          broj telefona

-          mjesto i vrijeme kupnje

-          lokacija operacije

-          broj jamstva

-          broj računa (na kojem je kupljen proizvod)

-          adresa za naplatu

 

Tehnički podaci


Kolačići

Ova stranica koristi Google analitiku („Google“) za analiziranje vaših posjeta. Google analitika, ili takozvani „kolačići“, jednostavne su, kratke i male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem uređaju i analiziraju vidljivost naše mrežne stranice kako bismo poboljšali našu mrežnu stranicu i korisničko iskustvo.

Podaci o posjetu mrežne stranice u „kolačiću“ (zajedno s vremenom posjeta i vašom IP adresom) bit će poslani i pohranjeni na Googleovim serverima u SAD-u. Google koristi ove informacije za analiziranje vaših navika posjećivanja mrežne stranice, sastavljanje izvješća o njima za XY i za pružanje drugih usluga povezanih s mrežnom stranicom i korištenjem interneta.

Instaliranje kolačića možete spriječiti podešavanjem odgovarajućih postavki u pregledniku, no, u nekim slučajevima, neke značajke mrežne stranice možda neće biti u potpunosti dostupne. Korištenjem mrežne stranice, slažete se da Google može obrađivati informacije dobivene korištenjem mrežne stranice kao što je prethodno opisano.

Ako želite upravljati postavkama kolačića ili ih onemogućiti, možete to napraviti na vašem uređaju u vašem pregledniku. Ovisno o alatnoj traci vašeg preglednika, naći ćete opciju „lokacije kolačića“/“kolačići“/“značajke praćenja“, no, generalno, koje značajke praćenja dopuštate ili onemogućujete možete podesiti u postavkama, unutar postavki privatnosti.

Korisnici koji ne žele da Google analitika izvještava o njihovim posjetima mogu instalirati proširenje za preglednik koje onemogućuje Google analitiku. Ovaj dodatak za preglednik naređuje skriptama JavaScript-a Google analitike (ga.js, analytics.js i dc.js) da ne šalje podatke o posjetiteljima Googleu. Osim toga, korisnici koji su instalirali ovo proširenje preglednika ne sudjeluju ni u pokusima sa sadržajem.

Kako biste onesposobili mrežnu aktivnost Google analitike, idite na stranicu za odjavu Google analitike (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) i instalirajte plug-in za svoj preglednik. Za više informacija o instalaciji i deinstalaciji proširenja, pogledajte pomoć za taj preglednik.

Za više informacija o Googleovim kolačićima, molimo, idite na sljedeću poveznicu:
https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

PRAVNE OSNOVE


Sadržaj podataka na mrežnoj stranici dunavox.com/... (u daljnjem tekstu: „mrežna stranica“) temeljit će se na odgovarajućoj danoj izjavi osobe u pitanju koja uključuje izričiti pristanak osobe u pitanju na korištenje osobnih podataka koji su  navedeni tijekom korištenja mrežnom stranicom. Pravna je osnova za upravljanje podacima Zakon o informacijskom samoodređenju i slobodi informacija CXII iz 2011 (Infotv.), odjeljak 5 (1) (a), dobrovoljni pristanak osobe u pitanju, kao i Zakon CVIII iz 2001 o određenim aspektima elektroničkih trgovinskih usluga i usluga informacijskog društva.

Vi dajete pristanak prilikom korištenja e-trgovine za svaku transakciju podataka, registraciju ili dobrovoljno davanje podataka u pitanju.

 

CILJ UPRAVLJANJA PODACIMA


Cilj je upravljanja podacima pružanje usluga dostupnih u e-trgovini. Kontrolor podataka davat će podatke koje je dao subjekt u pitanju samo za izvršavanje narudžbe, za dostavu na kućnu adresu, za izdavanje fakture, za stupanje u kontakt ili za pretplatu subjekta u pitanju na bilten, kako bi dostavio bilten i osigurao uvjete ugovora koji može biti sklopljen.

Podaci koji su automatski zabilježeni bit će korišteni za generiranje statistika, tehnički razvoj informacijskog sustava i zaštitu prava zainteresiranih strana.

Upravitelj podacima ne smije koristiti dane osobne podatke u druge svrhe osim svrha navedenih u ovim točkama. Davanje osobnih podataka trećoj strani ili vlastima moguće je samo u slučaju izričitog prethodnog pristanka osobe u pitanju, osim ako ne postoji pravna osnova za drukčije postupanje.

Upravitelj podacima nema kontrolu nad osobnim podacima koje je dala osoba u pitanju. Ispravnost danih podataka isključiva je odgovornost osobe koja ih daje. Kada kontaktirate neku od svojih adresa e-pošte, vi ste odgovorni za isključivo korištenje adrese e-pošte koja vam je dana. S obzirom na ovu odgovornost, svaka odgovornost povezana s unosom na određenoj adresi e-pošte pripada isključivo klijentu koji je registrirao tu adresu e-pošte.

 

TRAJANJE UPRAVLJANJA PODACIMA


Upravljanje osobnim podacima danima prilikom registracije započinje od trenutka registracije i bit će maskirano 6 mjeseci kasnije. U slučaju neobveznih podataka, obrada podataka trajat će od datuma unosa podataka do brisanja tih podataka. Otkazivanje registracije od strane korisnika i brisanje podataka od strane upravitelja podacima može se izvršiti u bilo koje vrijeme, u skladu s Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“).

Gore navedene odredbe ne utječu na ispunjavanje obveza zadržavanja podataka propisanih zakonom (npr. računovodstvenim zakonom) i obradu podataka temeljenim na dodatnim registracijama ili registracijama u e-trgovini.

U slučaju biltena, osobni podaci obrađivat će se sve dok se korisnik ne odjavi s biltena.

 

KRUŽENJE OSOBNIH PODATAKA, ADAPTACIJA, OBRADA PODATAKA


Podacima upravljaju u prvom redu interni zaposlenici upravitelja podacima, ali se ne otkrivaju trećim stranama.

Rad informacijskog sustava, izvršavanje narudžbi i rješavanje žalbi može uključivati voditelja obrade podataka (npr. operatora sustava, tvrtku prijevoznika, računovođu).

 

RELEVANTNA PRAVA I PRAVNE OSNOVE


U svakom trenutku imate pravo zatražiti informacije o osobnim podacima kojima upravlja kontrolor podataka i možete ih u svakom trenutku promijeniti na način naveden u Općim uvjetima.

Na zahtjev partnera, kontrolor podataka dostavit će informacije o podacima kojima upravlja ili o podacima koje je obrađivao on ili obrađivač podataka: njihov izvor, svrhu, pravnu osnovu, trajanje postupanja s podacima i obrade podataka, okolnosti i posljedice incidenta vezanog za privatnost i mjera poduzetih za njihovo otklanjanje, a u slučaju prijenosa osobnih podataka osobe u pitanju, pravnu osnovu i primatelja prenesenih podataka. Upravitelj podacima dostavit će tražene informacije pisanim putem u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Kontrolor podataka vodi registar incidenata u zaštiti podataka i obavještava oštećenu osobu, uključujući obuhvaćene osobne podatke, opseg i broj korisnika koji su pogođeni incidentom u zaštiti podataka, datum, okolnosti, posljedice i mjere poduzete za otklanjanje incidenta vezanog za privatnost, ostale podatke navedene u zakonu koji regulira upravljanje podacima.

Prava partnera možete ostvariti na sljedećim kontakt podacima:

 

Poštanska adresa: Dunavox Kft. Hungary - 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. 
Telefon: +361 270-5904, e-mail: info@dunavox.hu

 

Možete kontaktirati bilo kojeg partnera u vezi s bilo kakvom nedoumicom ili komentarem o postupanju s podacima kroz gornje kontakt podatke.

U bilo koje vrijeme imate pravo ispraviti ili izbrisati netočno zabilježene podatke. Neke od vaših podataka mogu ispraviti osobe u e-trgovini; u ostalim slučajevima, upravitelj podacima izbrisat će podatke u roku od 3 radna dana od primitka zahtjeva te se u tom slučaju podaci neće moći vratiti. Brisanje se ne odnosi na obradu podataka propisanu zakonom (npr. računovodstvenim propisima), koju kontrolor podataka zadržava za propisano razdoblje.

Također možete zatražiti vašu osobu da blokira vaše podatke. Kontrolor podataka blokira osobne podatke kada to zatraži subjekt podataka ili ako se, na temelju informacija koje su mu dostupne, može pretpostaviti da bi brisanje podataka narušilo interese osobe u pitanju. Tako zaključanim osobnim podacima može se upravljati samo ako postoji cilj upravljanja podacima koji isključuje brisanje osobnih podataka.

Korisnik mora biti obaviješten o ispravljanju, blokiranju i brisanju podataka i svim podacima koji su prethodno bili preneseni u svrhu upravljanja podacima. Obavijest se može izostaviti ako to ne utječe na legitimni interes osobe u pitanju u pogledu svrhe obrade.

Ako upravitelj podacima ne postupi u skladu s relevantnim pravilima o ispravljanju, zaključavanju ili otkazivanju, pismeno će obrazložiti odbacivanje zahtjeva za ispravak, blokiranje ili brisanje u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Možete imati prigovor na postupanje s vašim osobnim podacima. Kontrolor podataka pregledat će prigovor u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, donijeti odluku o njegovoj valjanosti i pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Podložno Info.tv, kao i Građanskom zakonu (Akt V. iz 2013.)

Ako ste tijekom registracije dali podatke treće strane ili ako ste prouzročili bilo kakvu štetu e-trgovini tijekom registracije, kontrolor podataka ima pravo tražiti odštetu od partnera. U takvim slučajevima, kontrolor podataka pružit će svu dostupnu pomoć nadležnim organima u svrhu utvrđivanja identiteta osobe koja je izvršila prekršaj.

 

BILTEN


Upravitelj podacima posebnu pažnju posvećuje legitimnosti korištenja adresa e-pošte s kojima postupa, stoga ih koristi samo kako je navedeno u nastavku (za informiranje ili oglašavanje) za slanje e-pošte. Upravljanje adresama e-pošte prvenstveno služi za identifikaciju korisnika, izvršavanje narudžbi, pristup uslugama, tako da se e-pošta prvenstveno šalju u ove svrhe. E-poštu koja sadrži oglašavanje ili oglašavanje (bilten) na adrese e-pošte dane tijekom registracije upravitelj podacima slat će samo uz izričitu suglasnost osobe, u slučajevima i na način propisan zakonom. Bilten sadrži elemente izravnog marketinga i promotivne stavke. Upravitelj podataka upravlja podacima koje je dala osoba tijekom korištenja biltena.

U slučaju biltena, upravitelj podacima postupat će s informacijama koje su dane tijekom pretplate na bilten u pitanju sve dok se osoba u pitanju ne odjavi s biltena klikom na gumb "Otkaži pretplatu" na dnu biltena ili zatraži da ju se ukloni s popisa pretplatnika putem e-pošte ili poštom. Ako se ne prijavite na bilten, upravitelj podacima neće vas kontaktirati s bilo kakvim dodatnim biltenima ili ponudama. U bilo kojem trenutku možete otkazati pretplatu na bilten i opozvati svoj pristanak. Registrirani korisnici mogu se prijaviti na svoj bilten besplatno i u bilo koje vrijeme na svojoj osobnoj stranici.

 

OSTALE ODREDBE


Sustav za upravljanje podacima može prikupljati podatke o aktivnosti osobe u pitanju koji se ne mogu kombinirati s bilo kojim drugim podacima koje je partner dao prilikom registracije niti s bilo kojom drugom mrežnom stranicom ili uslugom.

U svim slučajevima kada se podaci koje daje kontrolor podataka namjeravaju koristiti u svrhe koje su drugačije od svrhe prvotnog prikupljanja podataka, on ili ona o tome će obavijestiti korisnika i pribaviti raniji ili eksplicitni pristanak ili će mu pružiti mogućnost da zabrani njihovu uporabu.

Kontrolor podataka obvezuje se osigurati sigurnost podataka i poduzeti tehničke mjere kako bi osigurao da su podaci koji su zabilježeni, pohranjeni ili kojima se upravljalo zaštićeni, te poduzima sve kako bi se spriječilo njihovo uništenje, neovlašteno korištenje i neovlašteno mijenjanje. Također se slažete da bilo koja treća strana kojoj se podaci mogu prenijeti ili predati također zahtijeva pridržavanje ovih obveza.

Kontrolor podataka zadržava pravo jednostrano izmijeniti ovu Odredbu na intertrg.hr bez prethodne obavijesti. Nakon što promjena stupi na snagu, morate prihvatiti promjene koje se odnose na partnera kako biste i dalje koristili e-trgovinu, kako je to uređeno od strane upravitelja podacima u e-trgovini.

 

Budapest 10. svibnja 2018.